0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

درمان عروق


درمان مشکلات مربوط به عروق خونی از پیشرفتعای اخیر در عرصه پزشکی می باشد.این اثر ها بیشتر در صورت و پاها مشاهده میشوند و عرض آن 0.3 تا 0.4 میلی متر وبرنگ آبی و بنفش میباشند.علاوه بر مشکلات مشابه در سرخرگ ها و سیاهرگ ها با کمک لیزر به طور کامل درمان شده اند.با وقفه های 1.5 ماهه و یا بیشتر در سه جلسه انجام میگیرد. درمان کمی درد در پی خواهد داشت.عمل کمی سرخی و ورم و خارش را به دنبال خواهد داشت.نادرا کبودی مشاهده میشود.شخض بلافاصله بعد از عمل مرخص می شود و به زندگی روزمره باز می گردد.نتایج عمل بسیار رضلیت بخش خواهد بود.

درمان عروق