0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

کوچک کردن سینه


روش و چگونگی آن ؟

 عمل کوچک کردن سینه ها در واقع فقط یک عمل اضطراری نمیباشد.داشتن سیته های آویزان بسته به جسته بزرگ موجب درد در ناحیه گردن و کمر میشود و باعث گوژپشتی میشود فشار سینه بند به اعصاب دست .موجب حس کرخی در دستان میشود.موجب  عرق سوز شدن زیر سینه میشود.همچنین سینه درشت موجب سختی در انتخاب لباس میشود همچنین در روابط اجتماعی تاثیر گذاشته باعث میشود زن از زندگی لذت نبرد.عمل کوچک کردن سینه ها موارد ذکر شده در بالا را ازمیان برداشته موجبات رضاییت شما را فراهم مینمایید.

چقدر طول میکشد؟    

معمولا دو تا سه ساعت                                    

روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟      

در همان روز عمل ویا یک شب بعد مرخص میشوید.

   دوران نقاهت عمل؟           

معمولا بعد عمل مشکلی پیش نمیآید .درد بسیار کم خواهد بود.در حرکات دستان محدودیت خواهد بود .بلافاصله بعد از عمل سینه بند پوشانده خواهد شد.جهت جلوگیری از تجمع خون در سینه ها در هر دو سینه درن جایگذاری خواهد شد.در بسیار موارد احتیاجی به گرفتن بخیه ها نخواهد بود.شخص هفت تا ده روز بعد به سر کار بازگشته تا سه ماه نیز از ورزش های سنگین اجتناب کند.

ریسکها و خطرات عمل ؟

خونریزی و عفونت موارد نادر اما قابل رزیت در اعمال جراحی میباشند.تغییر در حس بساوایی پوست سینه همچنین تغییر در حسساسیت نوک سینه نیز قابل انتظار است.تعیین شکل بهد از عمل سینه هر زمان مقدور نیست با وجود پایین بودن این احتمال ممکن است از شکل نهایی سینه تان راضی نباشید.سفتی سیته نادرا رخ میدهد و با نکروز و از بین رفتن بافت چربی سینه رخ میدهد.بهبود زخم میتواند به طول بیانجامد.در شکل سینه سر پستان و بزرگی و همگونی آن فرق هایی قابل رویت مباشند.

نتایج عمل؟

عمل زیبایی سینه معمولا ماندنی بوده و نتایج رضایت بخشی به دنبال خواهند داشت.به سلامت روح  شخص و همسرش  کمک به سزایی کرده و آنها را به زندگی ترغیب مینماید.باالاخص به انتخاب لباس زن کمک بسزایی مینمایید.اما چاقی هاملگی شیردهی و جاذبه در حجم سینه تاثیر گذار بوده موجب آویزانی و افزایش حجم آنها میگردد.