0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

عمل زیبایی باسن


 

روش و چگونگی آن ؟

شکل ایدهآل باسن  گرد و کشیده به عقب با عضلات نامشخص و فاصله کم بین بالا و پایین آن می باشد.باری بدست آوردن آن شکل میتوانید از این روش بهره بجویید.با استفاده از لیپوساکشن باسن شکلی برجسته میگیرد همچنین با استفاده از پرتزهای مخصوص باسن مثل گلوتِال امپلنت میتوان به آن شکلی زنانه تر برجسته تر و بزرگتر بخشید.در برخی از بیماران استفاده از هر در روش نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت.همچنین عمل کلاسیک کشش ران میتواند به باسن نیز شکل ببخشد.

چقدر طول میکشد ؟

یک تا سه ساعت بطول می انجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟ 

اگر در عمل روش لیپوساکشن انتخاب شده باشد دوره بعد از عمل بسیار راحت خواهد گذشت.اگر از پروتز های مخصوص باسن استفاده شده باشد درد دوران پس از عمل اجتناب ناپذیر خواهد بود.این دوران نیز به کمک دارو و استراحت تا یک هفته پشت سر گذاشته خواهد شد.تا یک و نیم ماه بایستی گن پوشیده شود.ده نا پانزده روز بعد میتوان به سر کار بازگشت.         

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است همچنین کندی در روند بهبود زخم و ناهمگونی و مشکلاتی در رابطه با پروتز قابل رویت خواهد بود.

نتایج عمل؟ 

 نتایج زیبا و رضایت بخش خواهند بود.