0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

استاتیک بینی


روش و چگونگی آن ؟

رینوبلاستی جراحی زیبایی بینی و یا ترمیم بینی بشکل وسیع در حال انجام است.در این عمل اندازه بینی شما بزرگ و یا کوچک ویا شکل سر و دماغه بینی یتان تغییر منمایید.سوراخ بینیتان بزرگتر و یا کوچکتر و همچنین زاویه بین بینی و لب تان را تغییر میدهیم. همچنین ناهنجاریهای مادرزادی و یا هر طور ضایعه ومشکلات تنفسی تان را ترمیم مینماییم.

چقدر طول میکشد؟

عمل دو تا سه ساعت بطول میانجامد.

روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟

چند ساعت بعد عمل امکان ترخیص خواهد بود.

دوران نقاهت عمل؟

جهت شکل گیری مناسب بینی و کمک به آن آتل و گچگیری اعمال خواهد شد.از تامپون بینی  استفاده نخواهد شد و این بعد از  عمل کار شما را بسیار راحتتر خواد نمود.کبودی و ورم اطراف چشمانتان را در روز دوم بشکل مشخصتری حس خواهید نمود.بخیه ها در روز پنجم برداشته خواهند شد.گچ روز دهم باز خواهد شد.

ریسکها و خطرات عمل ؟

مثل هر جراحی دیگر ریسکها و خطراتی موجود است .در کوتاه مدت تهوه خونریزی و امکان عفونت و در دراز مدت امکان خرخر بینی و مجرای تنفسی ممکن میباشد.

نتایج عمل؟

نتایج عمل دلپذیر و خوشنود کننده میباشد.صبر و زمان فاکتورهای مهمی هستند.