0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

کاشت مو


 

روش و چگونگی آن ؟

پیری و تغییرات هورمونی و زمینه ژنیتیکی از عوامل موثر در ریزش موها می باشند.ریزش هرقدر زودتر شروع شود آنقدر نیز زودتر طاسی شکل میگیرد.

چقدر طول میکشد ؟

پنج تا شش ساعت طول میکشد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

سداسیون وبیحسی موضعی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟    

ممکن است ده تا پانزده روز در ناحیه عمل قرمزی و پوسته دیده شود.اما زندگی روزمره را مختل نخواهد نمود.

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته مثل عفونت و خونریزی موجود است.همچنین امکان مشاهده کم پشتی و شکل و شمایل مصنوعی هر چند نادر هم که باشد ممکن است.

نتایج عمل؟          

رضایت بخش و ماندگار خواهد بود.