0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

عمل بالا کشیدن سینه


روش و چگونگی آن ؟

سینه ها بنا بر دلایل مختلفی آویزان می شوند.لیف هایی که بافت سینه را ثابت نگاه می دارند در مرور زمان شل می شوند.در اثر تغییرات در وزن و اثر جاذبه زمین و شیر دادن می تواند در بین بافت سینه و پوست پوشاننده اطراف آن این مشکلات پیش می اید.مشکل می تواند به هر دوی بافت سینه و یا پوست اطراف آن باز گردد.در نتیجه هر دوی آنها سینه تو خالی و آویزان دیده می شود و برای رفع این مشکلات عمل بال کشیدن سینه انجام میگیرد.

چقدر طول میکشد ؟

معمولا دو تا سه ساعت بطول می انجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟

معمولا راحت سپری می شود. درد برایتان مشکلی بوجود نخواهد آورد.سینه بند و گن تا سه هفته پوشیده خواهد شد.پانسمان سه هفته بعد از عمل جهت کنترل باز می شود.شخص ظرف سه تا هفت روز می تواند به سر کار باز گردد.تا سه ماه بایستی از ورزش های سنگین دوری نمود.          

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است .مشکل در روند بهبود زخم و ناهمگونی در شکل نهایی آنها و جای زخم ها از موارد قابل ذکر می باشد.

نتایج عمل؟

نتایج عمل معمولا رضایت بخش و ماندگار می باشد.شخص و همسرش را به زندگی پایبندتر و امیدوار تر می نماید.ماندگاری این عمل زیاد بوده ولی در صورت هاملگی و شیر دادن و تغییرات در وزن می تواند مجددا منجر به افتادگی سینه منجر شود.