0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

کشش پوست دست


روش و چگونگی آن ؟

دست ها نیز مثل دیگر اعضای بدن با افزایش سن بافتهای زیر پوستی در رو وپشت آن نازک شده و قابلیت ارتجاعیت خود را از دست میدهد.علاوه بر آن تغییرات در وزن و افزایش و کاهش آن در نتیجه تاثیر جاذبه نیز موجب دید بد در قسمت زیر دست میشود.در این قسمت به میزان متفاوتی تجمع چربی دیده میشود.در صورتی که پوست هنوز فرم خود را از دست نداده بوده  باشد تنها با لیپوساکشن میتوان چربی اضافی را خارج کرد اما اگر پوست نیز فرم خود را از دست داده باشد عمل کشش پوست دست اجتناب ناپذیر خواهد بود.

چقدر طول میکشد ؟

یک تا دو ساعت به طول میانجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟

بخیه ها از داخل به شکل مخفی زخم را خواهند بست.دستها با پانسمان نرم پانسمان میشوند.دوران بعد از عمل راحت خواهد گذشت.توصیه میشود دست ها را بالا نگاه داشته و تا سه هفته دست بند مخصوص بپوشند.شخص تا یک هفته بعد میتواند به سر کار باز گردد.     

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است و بجز حالات بعد از عمل نادراُ ناهمگونی و اسیمتریو جای زخم  مشادهده میشود.

نتایج عمل؟  

نتایج شخص را مسرور کرده نتایجش تا دراز مدت پایدار خواهد ماند.