0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik Telefon Numarası
shadow

Meme Küçültme


Meme Küçültme Nedir/Nasıldır?

 

Estetik meme küçültme ameliyatı, aslında sadece estetik kaygıyla düşünülebilecek bir ameliyat değildir. İriliğe bağlı sarkık bir meme, kadında sırt ve boyun ağrılarına neden olabilir, kamburluğa yol açabilir. Sütyenin kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı uyuşmalar olabilir. Meme altı oluğunda pişikler olabilir. Ayrıca iri meme giysi seçimi konusunda zorluklar yaratırken, kadının kendini beğenmemesi de sosyal ve psikolojik sorunlara sebep olabilir. Meme küçültme amacıyla uygulanacak bir ameliyat, memelere doğal bir görünüm kazandırır, yukarıda sıralanan sorunlar ortadan kaldırılmış olur, kişinin yaşamı kolaylaşır.

 

 

Meme Küçültme İşlemi Ne Kadar Sürer?

 

Genellikle iki-dört saat kadar sürer.

 

 

Meme Küçültme İşleminde Tür Anestezi Kullanılır?

 

İntravenöz sedasyon ya da genel anestezi altında yapılır.

 

 

Meme Küçültme İşleminde Hastanede Kalma Süresi Ne Kadardır?

 

Aynı gün hastaneden ayrılabilirsiniz. Ya da bir gece kalabilirsiniz.

 

 

Meme Küçültme İşleminde İyileşme Süreci Nasıl Seyreder?

 

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı minimaldir. Kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Ameliyat sonrası hemen sütyen giydirilir. Genellikle her iki memeye, içeride kan birikimini önlemek için dren yerleştirilir. Çoğu zaman dikiş alınmasına gerek yoktur. Hasta yedi-on gün sonra işine dönebilir. Üç ay ağır sporlardan uzak durması önerilir.

 

 

Meme Küçültme İşleminde Muhtemel Risk Ve İstenmeyen Sonuçları Nelerdir?

 

Kanama ve enfeksiyon genel ameliyat komplikasyonlarıdır ve nadirdirler. Meme başı ve deri duyarlılığında değişme görülebilir. Çoğunlukla geçicidir. Her cerrahi işlem iz bırakarak iyileşir. Çoğu zaman izlerin niteliği önceden tayin edilemez. Memenizin boyutları ve şeklinden memnun olmayabilirsiniz. Çok az da olsa böyle bir olasılık vardır. Sertlik nadirdir. Meme içindeki nedbe veya yağ nekrozuna bağlı olarak görülebilir. Yara iyileşmesinde gecikme olabilir. Meme ve meme başının şeklinde, büyüklüğünde ve simetrisinde farklar olabilir.

 

 

Meme Küçültme İşleminde Sonuçlar Nasıldır?

 

Estetik meme küçültme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten onları yaşama daha bağlı hale getiren, özellikle kadının giyim tarzını kolaylaştıran bir ameliyattır. Yeni şekillendirilmiş meme uzun süre dayanıklı olur. Ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi, memede hacim artışına ve sarkıklıklara neden olabilir.

 


 

Estetik meme küçültme ameliyatı, kadının dış görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik ameliyatlardan biri gibi gözükür. Ama aslında sadece estetik kaygıyla düşünülebilecek bir ameliyat değildir. İriliğe bağlı sarkık bir meme, kadında sırt ve boyun ağrılarına neden olabilir, kamburluğa yol açabilir. Sütyenin kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı uyuşmalar olabilir. Nefes almada güçlük çekilebilir. Meme derisi ile göğüs derisinin devamlı birbirine sürtünmesi sonucu meme altı oluğunda pişikler olabilir, yaralar açılabilir. Günlük fizik aktivite sınırlanabilir. Ayrıca iri meme giysi seçimi konusunda zorluklar yaratırken, kadının kendini beğenmemesi de sosyal ve psikolojik sorunlara sebep olabilir. Meme küçültme amacıyla uygulanacak bir ameliyat, memelere doğal bir görünüm kazandırır, yukarıda sıralanan sorunlar ortadan kaldırılmış olur, kişinin yaşamı kolaylaşır. Memeler değişik nedenlerle büyük olabilir. Genetik faktörler, hormonal değişiklikler veya bazı hastalıklar sonucu, vücut ölçülerine uyum sağlamayan iri meme oluşabilir. Kilo değişiklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisi ile mevcut sorun daha da artabilir. Meme dokusunun artması ve buna bağlı iri meme genç kızlarda da görülebilir.

 

Meme gelişimini tamamlamış ilave sağlık sorunu olmayan ya da kontrol altında sağlık problemi olan iri memeye sahip her kadın bu ameliyatın adayıdır.

 

Meme küçültme ameliyatı olmayı düşünüyor veya bu konuda bilgi alışverişinde bulunmak istiyor iseniz bir plastik cerraha başvurmalısınız. İlk muayenede beklentilerinizi, kısacası neden böyle bir ameliyat düşündüğünüzü ve bu ameliyattan ne beklediğinizi açıkça cerrahınıza anlatmalısınız. Cerrahınız önce sizi dinleyecek, sizin kişisel ve aile hastalık hikayenizi öğrenecek, ardından sizi muayene edecektir. Bu muayene sonucunda memelerinizin büyüklüğü, şekli, derinizin durumu, yaşınız, evlilik ve çocuk sahibi olup olmayacağınız, meme başının yeni yeri vb durumlar sizinle tartışılacaktır. Anlamadıklarınızı cerrahınıza tekrar tekrar sormaktan çekinmeyiniz. Cerrahınız ameliyatın ayrıntıları, iz, meme başı duyarlılığı, emzirme, anestezi şekli ve ameliyatın riskleri hakkında bilgi verecektir. Daha önce ameliyat olan hastaların resimlerini görmek karar vermenizi kolaylaştırabilir. Kliniğimizde tüm bunları doktorunuzla tartışabilmeniz için size yeterince zaman verilecek ve uygun ortam hazırlanacaktır.

 

Ameliyata hazırlık tahlillerinize ilave olarak, gerekli görülürse mamografi ve/veya meme ultrasonografisi yapılabilir. Yüksek tansiyon, sigara, ilaç alışkanlığı, şeker hastalığı gibi durumlar tartışılmalıdır. Meme küçültme ameliyatı için genellikle kan verilmesi gerekmez. Kan transfüzyonunun gerekli olduğu hallerde, ameliyattan 5-7 gün önce alınan kendi kanınız (ototransfüzyon) kullanılabilir. Ameliyat günü ve sonraki birkaç gün için size yardımcı olacak birisi gerekecektir.

 

Estetik meme küçültme ameliyatında büyük olan meme dokusu kişinin vücut ölçülerine göre yeniden şekillendirilir. Fazla meme dokusu ve üzerindeki deri çıkartılır. Meme başı olması gereken yere taşınır. Ameliyat 2-4 saat sürer. Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın meme başı etrafında iz kalır. Buna ek olarak, uygulanan yönteme göre meme başının alt kenarının orta kısmından aşağı doğru ters T şeklinde bir iz daha kalır. T şeklindeki izin alt kısmı meme altı kıvrımına uydurulur. Ancak son zamanlarda uygulanan cerrahi teknik ile meme kıvrımı bölgesindeki izi ortadan kaldırmıştır. Sadece meme başı etrafında ve meme başının alt kenarının orta kısmından aşağıya doğru bir iz kalmaktadır. Ancak bu izler başlangıçta belirgindir, zamanla belirsiz hale gelebilir. Ameliyat sonrası izlerin derecesi, memenin büyüklüğüne, kullanılan ameliyat yöntemine ve nihayet hastanın derisinin iz bırakma özelliğine bağlıdır. Bazı özel durumlarda, ileri derecede büyük memelerde, yukarda sıralanan ameliyat şekillerinin uygulanması mümkün olmayabilir. Bu takdirde, meme başının serbest olarak taşındığı teknikler kullanılır. Bu ameliyatın izleri de yukarıdaki ameliyatlar gibi ters T şeklindedir. Bunlarla ilgili ayrıntılar doktorlarınız tarafından sizinle tartışılacaktır.

 

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı minimaldir. Kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Memeler üzerine sütyene benzer sargı uygulanır veya ameliyat sonrası hemen sütyen giydirilebilir. Genellikle her iki memeye, içeride kan birikimini önlemek için dren yerleştirilir ve 24-72 saat içinde çıkarılır. Pansuman 2 gün sonra açılarak yara kontrol edilir. genellikle dikiş alınmasına gerek yoktur. erimeyen dikiş okullanılmışsa 7-21 gün sonra alınır. Aynı gün eve gidilebilir ya da hastanede 1-3 gün kalınabilir. Erken dönemde şişlik olabilir, meme başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi görülebilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur.

 

Hasta 7-10 gün sonra işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir. Estetik meme küçültme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten onları yaşama daha bağlı hale getiren, özellikle kadının giyim tarzını kolaylaştıran bir ameliyattır. Yeni şekillendirilmiş meme uzun süre dayanıklı olur. Ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi, memede hacim artışına ve sarkıklıklara neden olabilir.

 

Her ameliyatta olduğu gibi meme küçültme ameliyatının da bazı riskleri vardır. Bu ameliyatı olan kişilerin çoğunda, ameliyata bağlı problemler görülmese de sizin bunları bilmeniz önemlidir. Kişisel seçiminizde, ameliyatın risklerini ve size sağlayacağı yararları bilmeniz önemlidir. Doktorunuz size bu risklerden bahsettiği zaman teker teker hepsini tartışmalısınız.

 

Kanama ve enfeksiyon genel ameliyat komplikasyonlarıdır ve nadirdirler. Meme başı ve deri duyarlılığında değişme görülebilir. Çoğunlukla geçicidir. Her cerrahi işlem iz bırakarak iyileşir. Çoğu zaman izlerin niteliği önceden tayin edilemez. Bazı durumlarda izler fark edilmez iken, bazı hastalarda deri ve derin dokular içinde nedbe oluşabilir, hatta bazı hastalarda cerrahi düzeltme veya diğer tedavilere başvurmak gerekebilir. Memenizin boyutları ve şeklinden memnun olmayabilirsiniz. Çok az da olsa böyle bir olasılık vardır. Meme küçültme ameliyatı sonrası boyun, sırt ve omuz ağrılarınız devam edebilir. Nadir durumlarda deri ve memenin derin dokularında ortaya çıkan nedbeler ağrıya sebep olabilir. Sertlik nadirdir. Meme içindeki nedbe veya yağ nekrozuna bağlı olarak görülebilir. Bu önceden tahmin edilemeyen bir durumdur. Yara iyileşmesinde gecikme olabilir. Meme derisinde veya meme başında bazı bölgelerin tamamen iyileşmesi daha fazla zaman alabilir. Sık pansuman gerekebilir. Sigara alışkanlığı olanlarda yara iyileşmesi problemlerine daha sık rastlanır. Meme ve meme başının şeklinde, büyüklüğünde ve simetrisinde farklar olabilir. Meme küçültme ameliyatına bağlı olmaksızın, kişinin hayatının herhangi bir döneminde meme hastalığı veya meme kanseri ortaya çıkabilir. Kişi ameliyat olsun veya olmasın düzenli meme kontrollerini yaptırmalıdır. Meme küçültme ameliyatı olan bazı kadınlar çocuklarını emzirebilmektedir, ancak genellikle bu önceden tayini zor bir durum olabilir. Eğer çocuk sahibi olmak ve emzirmek istiyor iseniz, meme küçültme ameliyatı olamadan önce bu durumu cerrahınız ile tartışmalısınız. Nadir de olsa flastere, dikiş malzemelerine veya kullanılan pomatlara karşı lokal alerji geliştiği bilinmektedir. Meme küçültme ameliyatının uzun dönemde sonuçlarını etkileyen pek çok faktör vardır. Memelerde gevşeklik, sarkma gibi bir durum ortaya çıkarsa ilave cerrahi gerekebilir.                                                                                                                    

ok