0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik Telefon Numarası
shadow

Çene Ucu Estetiği


Çene Ucu Estetiği Nedir/Nasıldır?

 

Diş diziliminde bozukluk olmaksızın sadece estetik kaygıyla çene şekline yönelik ameliyatlardan en sık görüleni çene ucunun ameliyatlarıdır. Bunun dışında alt çenesi belirgin ve köşeli olan kişilere çene kemiğini törpüleyerek daha yuvarlak ve yumuşak bir görünüm verilebilir. Tam tersi şekilde alt çene kemiği dar ve içe doğru olan kişilere bu bölgeye bazı maddelerle dolgu yapmak mümkündür.

 

 

Çene Ucu Estetiğinin Ne Kadar Sürer?

 

Bir saat kadar sürer.

 

 

Çene Ucu Estetiğinde Hangi Tür Anestezi Kullanılır?

 

Genellikle intravenöz sedasyon yoluyla yapılır. Genel anestezi de kullanılabilir.

 

 

Çene Ucu Estetiğinde Hastanede Kalma Süresi Ne Kadardır?

 

Günübirlik bir ameliyattır.

 

 

Çene Ucu Estetiğinde Muhtemel Risk ve İstenmeyen Sonuçları Nelerdir?

 

Her ameliyat sonrası görülebilen erken dönem istenmeyen sonuçlar dışında yara iyileşme problemleri ve asimetriler nadir de olsa gözlenebilirler.

 

 

Çene Ucu Estetiğinde İyileşme Süreci Nasıl Seyreder?

 

Genellikle az ağrılı ve rahat geçer. Birkaç gün şişlik morluk olabilir. Bandaj birkaç gün kalabilir.

 

 

Çene Ucu Estetiğinin Sonuçları Nasıldır?

 

Uygun planlanmış ameliyat sonuçları çok yüz güldürücü ve kalıcıdır.


 

 Normalde alt ve üst dişler birbirleriyle temas halinde ve üst çene ön dişleri alt dişlere göre çok az öndedir. Oklüzyon bozulduğunda, dişler arasındaki temas da bozulur ve aralarında bir açıklık oluşur. Bu açıklığın mesafesi arttıkça şekil bozukluğunun ağırlık derecesi de artar. Bu açıklık aynı zamanda yumuşak dokuları ve yüzün şeklini de etkileyerek estetik bir bozukluğa da neden olur. Deformitenin düzeltilmesinde dişlerin normal pozisyonlarına, birbirleriyle temas eder şekle getirilmelerine yani normal oklüzyonun sağlanmasına yönelik cerrahi girişimler yapılır. Özellikle ön alt ve üst dişlerin arasının açık olması, kesici dişlerin işlevini bozar ve hasta yemek yerken kesici dişlerini kullanamaz.

 

Oklüzyon bozukluğunun oluşmasında temel sebep alt çene, üst çene ya da her ikisine bağlı ortaya çıkabilir. Çene normalden daha az gelişerek küçük boyutta olabilir ki bu duruma retrogeni adı verilir. Bunun tam tersi olan durumda ise çene normalden daha fazla gelişerek öne doğru çıkıntı oluşturur buna ise prognati denir. Temel sebebin ne olduğunun saptanması için "sefalometrik analiz" denen bir incelemenin yapılması gerekir. Bu incelemede kafa ve yüz kemiklerinin açısal ilişkileri ortaya konarak normal açılara göre sapmalar ölçülür. Bunun sonucunda anormal durumun üst çene mi, alt çene mi, ya da her ikisine mi ait olduğu saptanır.

 

Sefalometrik analiz dışında çene kemik yapıları yumuşak doku özellikleri de incelenir. Daha sonra alt ve üst çenenin alçı kalıpları hazırlanarak alçı model üzerinde hangi seviyelerden kesi yapılacağı planlanır. Bu plan yapılarak karar verildikten sonra hasta ile görüşülerek ameliyatın nasıl yapılacağı anlatılır.

 

Gerek üst çene, gerekse alt çene ameliyatlarında öncelikle ağız içinden yapılacak girişimler tercih edilir. Ancak bazı durumlarda dıştan kesi yapılması gerekebilir. Bu durumda kesinin nereden yapılacağı ne kadar iz kalacağı hasta ile görüşülerek anlatılır.

Ameliyatta üst ve/veya alt çene kemiği uygun alanlardan kırılır. Dişlerin gelmesi gereken ideal konumlarına göre ortodonti uzmanı tarafından hazırlanmış olan bir kalıpla dişlere ve dolayısıyla çeneye yeni şekli verilir. Bu şekli korumak için kemik uygun yerlerden plak ve vidalarla tespit edilir.

 

Ameliyat sonrası kemik kesileri iyileşene kadar 6 hafta süreyle alt ve üst çene birbirine elastik fiksasyon ile temas halinde tutulur. Bu fiksasyonun amacı, kemik kesileri iyileşene kadar parçaların hareketsiz olarak kalmasını ve ayrıca dişlerin sürekli temas ederek normal oklüzyonun devamını sağlamaktır. Ağız içindeki tüm dikişler kendiliğinden eriyen türde olduğu için alınması gerekmez. Ameliyata bağlı şişlikler birkaç gün içinde hızla azalır. Süre sonunda kontrol röntgen filmleri çekilerek iyileşmenin yeterli olup olmadığı kontrol edilir. Yeterli ise fiksasyon çıkarılır. Girişimler genel anestezi altında yapılır. Fiksasyon süresince hasta dişlerin yan tarafından kamış veya kaşıkla sulu gıdalarla beslenir. Bu süre içinde her beslenmeden sonra ağız içinin gargara solüsyonları ile temizlenmesi dişlerin sağlığı ve ağız hijyeninin korunması yönünden önemlidir.

 

Diş diziliminde bozukluk olmaksızın sadece estetik kaygıyla çene şekline yönelik ameliyatlardan en sık görüleni çene ucunun ameliyatlarıdır. Bunun dışında alt çenesi belirgin ve köşeli olan kişilere çene kemiğini törpüleyerek daha yuvarlak ve yumuşak bir görünüm verilebilir. Tam tersi şekilde alt çene kemiği dar ve içe doğru olan kişilere bu bölgeye bazı maddelerle dolgu yapmak mümkündür.

 

Çene ucunun çok belirgin ve ileride olduğu durumlarda, çene ucunu hem geri almak, hem de yüksekliğini azaltmak mümkündür. Veya çene ucunun çok küçük ve geride olduğu durumlarda çene ucu kemiğini ileri almak ve belirginleştirmek mümkündür. Bazen çene ucunda eğrilik olabilir. Bu eğriliği de gidermek mümkündür. Tüm bu işlemler için çene ucundaki kemiği kırmak, yeni pozisyon vermek ve bu pozisyonda sabitlemek gerekir. Çene ucunu büyütme işlemi için kemiği kırmadan, yapay bir madde koyarak yeniden şekil vermek de mümkündür.

ok