0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik Telefon Numarası
shadow

Liposuction


Liposuction İşlemi Nedir/Nasıldır?

 

Liposuction, vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek, vücuttan uzaklaştırıldığı bir ameliyattır. Bir zayıflama ameliyatı değil, vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur.

 

 

Liposuction İşlemi Ne Kadar Sürer?

 

İşlem yapılacak alanın genişliğine göre bir saat veya daha fazla sürer.

 

 

Liposuction İşleminde Hangi Tür Anestezi Kullanılır?

 

İntravenöz sedasyon veya genel anestezi altında yapılır.

 

 

Liposuction İşleminde Hastanede Kalma Süresi Ne Kadardır?

 

Genellikle günübirlik bir ameliyattır.

 

 

Liposuction İşleminde İyileşme Süreci Nasıl Seyreder?

 

İşlemin büyüklüğüne göre işe dönüşünüz değişir. Bir hafta kadar sonra egzersiz ve yürüyüşlere başlanabilir. Çok ağrılı bir işlem değildir. Bir buçuk ay süreyle korse giyilmelidir.

 

 

Liposuction İşleminde Muhtemel Risk ve İstenmeyen Sonuçları Nelerdir?

 

Her tıbbi müdahale belli riskler taşır. Morluk, şişlik, sıvı birikimi, kanama ve enfeksiyon erken dönemde gözlenebilecek olumsuzluklardır. Duyu kusurları ve yüzey düzensizlikleri nadiren görülebilecek istenmeyen sonuçlardır.

 

 

Liposuction İşleminde Sonuçlar Nasıldır?

 

Genellikle kalıcı ve memnuniyet vericidir. Ciddi kilo alımlarında az da olsa yeniden yağlanma olabilir.

 


 

Erişkin insan vücudundaki yağ hücresi sayısı sabittir. Ergenlikten sonra yağ hücresi sayısı artmaz. Ancak yağ hücrelerinin hacmi artabilir. Bu da kilo artışı ile sonuçlanır. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi insanların kilo alıp vermelerinde en önemli faktörlerdir.

 

Fazla kilolardan kurtulmak için uygun diyet, egzersiz ve düzenli bir yaşam tarzı şarttır. Ancak, bu şartları yerine getiren kişilerde bile, kaybolmayan inatçı yağ birikimleri olabilir. Karın, bel, kalça, uyluk dış ve iç tarafı, diz gibi vücudun belli bölgeleri diyet ve egzersize dirençli yağ birikim bölgeleridir . Bu bölgelerdeki fazla yağlanma diyet ve egzersizle bir ölçüde giderilebilir. Daha fazla egzersiz ve diyet bu bölgelerde incelme yerine vücudun genel metabolizmasının bozulması ile sonuçlanır. Kliniğimizde gerekli muayene sonrası doktorumuzun değerlendirmeleri sizlerle tartışılacaktır.

 

Liposuction, vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek, vücuttan uzaklaştırıldığı bir ameliyattır. Bir zayıflama ameliyatı değil, vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur.

 

Liposuction ameliyatında inatçı yağlanma bölgesi , özel bir sıvı enjeksiyonu ile şişirilir. Daha sonra bu bölge üzerine veya yakınına kısa birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden hastanın durumuna göre 2-6 mm çapındaki kanül denilen metal borular deri altı tabakası içine sokulur. Önce yağlar bu yolla parçalanırlar. Sonra kanüller şeffaf hortumlarla vakum cihazına bağlanır. Vakum cihazı çalıştırılır. Kanüller yağ birikim bölgelerinde uygun derinlikte hareket ettirilerek, fazla yağların uzaklaştırılması işlemi başlar. Vakum aracılığı ile yağların emilmesi işlemi arzu edilen vücut konturu ve bunun yanında düzgün bir cilt yüzeyi sağlanıncaya kadar devam eder .

 

Son yıllarda liposuctionda ultrason ve lazer enerjisinden yararlanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerde fazla yağ dokuları ultrason dalgaları veya lazer enerjisi ile parçalanır, daha sonra benzer şekilde vakumla alınır. Bu yöntemlerin birbirlerine karşı bazı üstünlükleri vardır.

 

Liposuction ile derin katlardaki inatçı yağlar alınmakla birlikte, son 10 yıl içinde geliştirilen yüzeyel liposuction ya da liposculpture adı verilen yöntemle kontur düzensizliğine sebep olan yağ birikimleri de giderilebilmektedir. Liposculpture tekniği ayrıca deri sarkıklıklarının giderilmesi ve inatçı selülitlerin yok edilmesinde sonuç veren bir yöntem haline gelmiştir.

 

Klasik liposuction ilk çıktığı 1970 li yıllarda kullanılan kanül çaplarının oldukça geniş ve keskin olması ve vakum cihazlarının yeterli olmaması nedeniyle ciddi sorunlara sebep olmuştur. Son 10 yıldır uygulanmakta olan teknikler ile Iiposuction, vücut kontur düzeltimindeki vazgeçilmez yerini almıştır. Amaç zayıflatma değil kontur düzeltme olduğu sürece, iyi seçilmiş hastada, iyi uygulanan teknikle, emniyet sınırı aşılmadığı takdirde riski yok denecek kadar azdır. Günümüzde emniyet sınırı 4 litre olarak kabul edilmektedir. Daha fazla yağ alanlar da vardır. Bu durumda hastanın sıvı ve elektrolit dengesini tamamlayacak önlemler alınır, bazen kan nakli gerekli olabilir.

 

Ameliyat, lokal anestezi ve sedasyon (damar yolu ile uyutma) kombinasyonu veya genel anestezi altında yapılır. Çok sınırlı alanlarda sadece lokal anestezi uygulanabilir . Ameliyat uygulanacak bölgelerin durumuna göre 1-5 saat arasında sürer. Kanül giriş delikleri genellikle dikilmez veya 1-2 dikiş konur. Ameliyatın genişliğine bağlı olarak aynı gün veya 24 saat sonra hastaneden çıkmak mümkündür. Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı oldukça azdır ve ilaçlarla giderilebilir. Ameliyat sonunda vakum uygulanmış alanlara özel bandaj uygulanır ve hastaya  korse giydirilir. Hasta korse giymeye 5-6 hafta devam eder. Vakum uygulanmış alanlarda morumsu renk değişiklikleri olabilir. Şişlik, karıncalanma ve yanma hissi olabilir. Bunlar 3 hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Ameliyat yara izleri de 2-6 ay içinde belli belirsiz hale gelir.

 

Bu bir estetik operasyondur. Mutlaka Plastik ve Estetik Cerrahlara yaptırılmalıdır. Bu cerrahi dal dışında çeşitli cerrahlar yoğun talep nedeniyle bu ameliyatı yaptıklarını söylemektedirler. Hastaların mutlaka cerrahın uzmanlık alanını araştırarak sonra ameliyat olmaları kendi yararlarına olacaktır.

 

Çene altı, yanaklar, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, bel kalça, uyluk, diz iç yanı, bacak arkası gibi vücudun birçok alanındaki yağ birikimlerinin vakumla alınması mümkündür. Ayrıca diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında (karın germe, meme küçültme vb) tamamlayıcı işlem olarak kullanılmaktadır. Kanüllerin  giriş delikleri genellikle 3-8 mm olmaktadır. Bunlardan geriye kalan izler belli belirsiz olmaktadır. Bu ameliyattaki izler göz ardı edilebilecek niteliktedir.

ok