0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik Telefon Numarası
shadow

Meme Büyütme


Meme Büyütme Nedir/Nasıldır?

 

Kadın beden görünümde meme hacmi önemli bir yer tutar. Memeler, yapısal olarak değişik nedenlerle küçük olabilir. Biri diğerinden daha küçük, asimetrik olabilir. Ya da doğumsal olarak hiç olmayabilir. Her iki memenin hacimlerinin arttırılması ya da eşit hale getirilmesi için günümüzde, silikon protezler/implantlar en etkin seçenektir. Kişinin kendi dokuları ile meme büyütme ameliyatları denenmiş, ancak henüz yeterli sonuç vermemiştir.

 

 

Meme Büyütme İşlemi Ne Kadar Sürer?

 

Ameliyat bir-bir buçuk saat kadar sürer.

 

 

Meme Büyütme İşleminde Hangi Tür Anestezi Kullanılır?

 

İntravenöz sedasyon ya da genel anestezi altında yapılır.

 

 

Meme Büyütme İşleminde Hastanede Kalma Süresi Ne Kadardır?

 

Aynı gün eve dönülebilir.

 

 

Meme Büyütme İşleminde İyileşme Süreci Nasıl Seyreder?

 

 Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı minimaldir. Protez göğüs kası arkasına konmuşsa birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Pansuman iki-üç gün sonra açılarak yara kontrol edilir. Hasta üç-dört gün içinde işine dönebilir. üç ay ağır sporlardan uzak durması salık verilir.

 

 

Meme Büyütme İşleminde Muhtemel Risk Ve İstenmeyen Sonuçları Nelerdir?

 

Her ameliyatın genel veya kendine has riskleri vardır. Meme bölgesinde ödem ve ağrı ameliyat sonrası görülen yakınmalardır. Ameliyata bağlı kanama ve enfeksiyon nadir görülen durumlardır. Bazı hastalar ameliyattan sonra meme başlarında artan veya azalan duyarlılıktan ya da kesi çevresinde hissizlikten şikayet ederler. Bu genellikle geçicidir. İleri dönemde implant yerleştirme hatalarına bağlı şekil bozuklukları olabilir. Protez çevresinde kapsül adı verilen bir zarın gelişmesine bağlı değişiklikler olabilir.

 

 

Meme Büyütme İşleminin Sonuçları Nasıldır?

 

Protezle meme büyütme, genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten, onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır.


 

 

Kadın beden görünümde meme hacmi önemli bir yer tutar. Memeler, yapısal olarak değişik nedenlerle küçük olabilir. Biri diğerinden daha küçük, asimetrik olabilir. Doğumsal olarak hiç olmayabilir. Her iki memenin eşit hale getirilmesi ya da hacimlerinin arttırılması için, günümüzde, silikon protezler en etkin seçenektir. Kişinin kendi dokuları ile meme büyütme ameliyatları denenmiş, ancak henüz yeterli sonuç vermemiştir.

 

Meme protezlerinde esas madde protezin, dış yüzeyinde yer alan silikondur. Sadece dolgu maddesi farklı olabilir. Her protezin kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bunlar ameliyattan önce detaylı olarak konuşulmalı ve hangisinin kullanılacağına birlikte karar verilmelidir.

 

1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanan silikon protezler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Son senelerde önemli derecede yenilikler sağlanmış ve yapılan bilimsel araştırmalar silikonun insan vücuduna en az zararsız madde olduğunu ortaya koymuştur. Silikon içeren ürünler kozmetik sanayide ve tıpta başka amaçlarla da kullanılmaktadır.

 

Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış balona benzer yapılardır. Yuvarlak ve damla diye de isimlendirilen anatomik şeklinde olanları mevcuttur. Kadının memesindeki duruma uygun olarak bunlardan biri seçilir. Balon kısmı silikondan yapılmıştır. Vücuttaki dokulara uyum sağlaması için protezin yüzeyi pürtüklü olarak üretilmiştir. Düz yüzeyli olanlar da vardır. Balonun içini dolduran maddeler farkı olabilir. Günümüzde kullanılan meme protezleri şöyle adlandırılabilir:

 

Gel-filled: Dış yüzeyi silikon olan balonun içinde yine silikon orijinli jel vardır. Bunlar çeşitli boyutlarda kullanıma hazır halde üretilmiştir.

 

Saline-filled: Silikon balonun içi boştur. Ameliyat esnasında halk arasında tuzlu su diye bilinen ’serum fizyolojik’ ile istenilen hacim elde edilinceye kadar doldurulur.

 

Protez konulacak hastalarda, ameliyattan önce mamografi ve gerekirse ultrasonografi adı verilen radyolojik tetkikler ile meme dokusu değerlendirilebilir.

 

Her ameliyatın genel veya kendine has riskleri vardır. Meme bölgesinde ödem ve ağrı ameliyat sonrası görülen yakınmalardır. Ameliyata bağlı kanama ve enfeksiyon nadir görülen durumlardır. Bazı hastalar ameliyattan sonra meme başlarında artan veya azalan duyarlılıktan ya da kesi çevresinde hissizlikten şikayet ederler. Bu genellikle geçicidir. Bir yabancı cisim olan proteze karşı vücutta bazı bağ dokusu hastalıklarının geliştiği (konnektif doku hastalığı) , bebeğe süt vermenin zorlaştığı, protezin kansere neden olduğu ileri sürülmüştür. Ancak bunların hiçbiri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

 

Meme büyütme ameliyatında, memenin büyütülmesi vücut için yabancı bir madde ile sağlanabildiğinden, protez kaynaklı sorunlar olabilir. Protez çevresinde kapsül adı verilen bir zarın gelişmesine bağlı kontraktür olabilir. İnce zar herhangi bir probleme yol açmaz, orta kalınlıkta bir zar oluşması halinde memelerde hafif bir sertlik ve meme tabanında belirginlik fark edilebilir. Nadir durumlarda, vücut bu yabancı maddeyi kabul etmeyebilir, protez etrafında kalın bir zar oluşturup (kapsül), sıkıştırıp hapsetmeğe bazen de vücut dışına atmağa çalışır. Kalın kapsül oluşması halinde memelerde sertlik, ağrı ve bazen asimetri görülebilir.

 

Silikon protezlerin dış yüzeyi çok ince olmakla birlikte darbelere oldukça dayanıklıdır. Normal ve orta dereceli masajlar zarar vermez. Bazen, protez içeriğinin balon dışına sızması görülebilir. Eğer gel-filled protez kullanılmışsa, doku aralıklarına sızan bu maddeler kitle oluşmasına neden olabilir. Saline-filled kullanılmışsa, protez içine doldurulan serum fizyolojik protez dışına, doku aralıklarına sızabilir, bu takdirde dışarı sızan serum vücuda herhangi bir zarar vermeden dokular tarafından hızla emilir.

 

Protezin yırtılması nadir bir durumdur. Araç içi trafik kazalarında olduğu gibi sıkışmalarla, yüksekten düşmelerle ve delici alet yaralanmaları ile ortaya çıkabilir.

 

Protez konmuş memelerde daha sonra yapılacak mamografi görüntülerinin değerlendirilmesinin zorlaşacağı, meme kanserinin erken mamografik bulgularının gözden kaçırılabileceği veya protez bir yabancı cisim gibi davrandığından ek görüntülere neden olabileceği bilinmektedir. Ancak son zamanlarda mamografi tekniklerindeki gelişmeler ve MR’ın meme incelemesinde kullanılması ile bu endişeler ortadan kalkmıştır.

 

Silikon meme protezi taşıyan bir memede, kanser gelişmesi riski protez konulmamış durumundan farklı değildir. Bu durumda kansere yönelik ameliyat ve diğer tedavi şekilleri standartlar doğrultusunda uygulanır.

 

Meme büyütme ameliyatına karar vermeden önce , sizi rahatsız eden kusurunuzu ve ameliyattan beklentinizi açıkça doktorunuza söylemeniz, seçilecek protezi, protezin hangi kesiden konacağını, anestezi tipini, ameliyatın erken ve geç sonuçlarını tartışmanız gereklidir. Kliniğimizde bunun için size yeterince zaman oluşturulacaktır.

 

Ameliyat genel anestezi ya da lokal anestezi ve intravenöz sedasyon (damar yoluyla uyutma) ile ameliyathane koşullarında yapılır. 1-1. 5 saat sürer. Protezin konabilmesi için açılan yere göre iz bırakır. Meme altı kıvrımı, koltukaltı, meme başı kenarından girilebilir. Oluşan izler başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir. Protez göğüs kası önüne ya da arkasına yerleştirilebilir. Her uygulamanın avantaj ve dezavantajları vardır. Bu konuyla ilgili ayrıntı klinik doktorumuzun yapacağı muayene ve değerlendirme sonucu sizlerle tartışılacaktır.

 

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı minimaldir. Protez göğüs kası arkasına konmuşsa birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Memeler üzerine sütyene benzer sargı uygulanır. Pansuman 2-3 gün sonra açılarak yara kontrol edilir. Dikişler 7 - 10 gün sonra alınır. Erken dönemde şişlik olabilir, meme başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi olabilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur. Hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan uzak durması salık verilir.

 

Protezle meme büyütme, genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten, onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır.

 

ok